Povrat proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma primitka proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Zakon o zaštiti potrošača možete pogledati OVDJE.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.
Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili/poslali jednostrani raskid ugovora na za to predviđenom obrascu.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe kada koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.
Ukoliko kupac želi može se obratiti tvrtki FRIGO-VE d.o.o. na info broj 051/258-748 ili mail adresu webshop@frigo-ve.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane FRIGO-VE d.o.o.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite OVDJE.

Povrat se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektorničke pošte slanjem e-maila na webshop@frigo-ve.hr.
Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je nekorišteni i neoštećeni i proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke FRIGO-VE d.o.o.

Povrat ugrađenog klima uređaja nije moguć jer je isti ugrađen prilagođeno kupcu odnosno situaciji na objektu i time mu je značajno umanjena vrijednost a takav se uređaj više ne može staviti u prodaju po redovnoj cijeni.

Ipak u iznimnim situacijama ugrađeni klima uređaji se mogu vratiti u zakonski predviđenom roku pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu i pod uvjetom da kupac pristane na predloženo umanjenje vrijednosti klima uređaja uslijed montaže prilagođene kupcu odnosno situaciji na objektu na kojem je uređaj ugrađen.

U tom slučaju trošak montaže i demontaže klima uređaja kao i trošak povrata u cijelosti snosi kupac.

Ukoliko je klima uređaj ugrađen/isprobavan suprotno ovim uvjetima korištenja/prodaje i jamstvenim uvjetima kupac nema pravo na povrat klima uređaja.

Povrat novca izvršiti ćemo bez odgađanja tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana a najkasnije u roku od 14 dana od kada smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Povrat novca ćemo izvršiti na isti način na koji ste vi izvršili uplatu osim u slučaju plaćanja pouzećem, kada će novac biti vraćen na bankovni račun koji vi navedete kao račun za povrat sredstava. U tom slučaju molimo da nam mailom pošaljete broj tekućeg računa na koji želite da vam isplatimo/vratimo plaćeni iznos za proizvod koji ste nam vratili.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

Za plaćene usluge/radove:
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge (montaža, servis idr.) započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti FRIGO-VE d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio FRIGO-VE d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. 

LINK ZA OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Više podataka možete pronaći u UVJETIMA KORIŠTENJA

 

FRIGO-VE d.o.o.
Marinići 180
51216 Viškovo
OIB: 49978917762
IBAN: HR8525000091101521703

Korisnička podrška:
ponedjeljak - petak: 8 - 16h
tel: 051/258-748
mail: webshop@frigo-ve.hr