051 258-748

Pitanja i odgovori

 • Klima uređaji
 • Gdje smjestiti klima uređaj?

  Udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice (ovisno o proizvođaču i modelu) može biti do 20 metara za uređaje namijenjene privatnoj uporabi.

  Važno je da je unutarnja jedinica postavljena tako da ne puše direktno u osobe u prostoriji a da se nalazi blizu izvora napajanja i da je odvod kondenzata što jednostavniji. Odvod kondenzata rješava se tako da se usmjerava u sanitarni čvor (kanalizaciju), oluk ili u određenu posudu u slučaju da nema druge mogućnosti.

  Vanjska jedinica mora biti montirana tako da je lako dostupna za servis.

  Kako radi klima uređaj?

  SPLIT SUSTAVI - najčešći pojam u klimatizaciji a predstavlja sustav od dva osnovna dijela – vanjske i unutarnje jedinice.

  MULTI SPLIT SUSTAVI – sustav od 1 vanjske i više unutarnjih jedinica.
  Vanjska jedinica klima uređaja se sastoji od kompresora, spremnika radne tvari, kondenzatora, aksijalnog ventilatora, termoekspanzijskog ventila i kućišta.

  Unutarnja jedinica klima uređaja se sastoji od isparivača, tangencijalnog ventilatora, filtera i kućišta.

  Kao i frižideri, klima uređaji rade na svojstvu plinova da se ekspanzijom hlade a sabijanjem zagrijavaju. Ovaj zadatak u slučaju klima uređaja obavlja kompresor a proces se odvija u unutarnjoj i vanjskoj jedinici. Kao rezultat kada klima hladi vanjska jedinica se zagrijava i obrnuto što je i razlog da se vanjska jedinica smješta van prostora koji se klimatizira

  Kako se određuje snaga uređaja za prostoriju?

  Detaljan odgovor na ovo pitanje se dobiva termodinamičkim proračunom prostora.
  Ovo su neki od čimbenika koji se uzimaju u obzir prilikom procjene:

  • Namjena prostora – dali je to recimo mjesto gdje se aktivno kreće ili recimo dnevni boravak
  • Visina stropa – klima svojim radom uzrokuje da se topli zrak još više podigne uz plafon
  • Volumen prostora u pitanju
  • Utjecaji u prostoru – svi uređaji u prostoru, očekivani broj ljudi pa čak i ventilacija uzrokuju na zagrijavanje prostorije
  • Izolacija prostorije – procjena toplinskih gubitaka na nekvalitetnoj stolariji, prozorima i slično
  • Položaj same zgrade, orijentacija te izoliranost zidova
  Što je energetska učinkovitost klima uređaja EER/COP?

  U opticaju je 7 stupnjeva energetske učinkovitosti u rasponu od A do G (A je najučinkovitiji stupanj).

  Energetska učinkovitost predstavlja omjer između utrošene el. Energije i dobivenog rashladnog ili toplinskog učinka.

  Npr. 1kW električne energije daje 3.60 kW toplinsko/rashladne energije.

   

  cop-grijanje          eer-hladjenje_

            

  Što je to kapacitet klima uređaja (Hlađenje/grijanje (kW))?

  Rashladni učinak – učinak (snaga) hlađenja klima uređaja, izražava se u kW, ali često i u BTU/h

  Učinak grijanja – učinak (snaga) grijanja klima uređaja, izražava se u kW, ali često i u BTU/h
   Na ovim podacima možete približno dobiti ideju o omjeru učinka i veličine prostorije ali točan izračun rade ovlašteni montažeri.

  Učinak

   m3

  m2

  2,5 kW

  70

  25

  3,5 kW

  100

  35

  4,5 kW

  125

  45

  5,5 kW

  155

  55

  7,0 kW

  190

  65

  Zašto klima ponekada može neugodno mirisati?

  Razlog mogu biti bakterije koje se sakupljaju na isparivaču, u ovom slučaju potreban je servis sa dezinficiranjem isparivača.

  Zašto klima ispušta vodu iz unutarnje jedinice tokom ljeta, a zimi iz vanjske?

  Voda se kondenzira na hladnim dijelovima uređaja.

  Ljeti u funkciji hlađenja unutarnja jedinica je prilično hladna što uvjetuje kondenziranje vlage iz zraka.

  Zimi u funkciji grijanja vanjska jedinica hladi što također uvjetuje pojavu vode.

  Količina vode zavisna je od vlage u zraku i snazi rada klima uređaja.

  Zašto klima uređaji slabo griju pri niskim vanjskim temperaturama?

  Niže temperature smanjuju tlak plina što uzrokuje slabiju moć grijanja klima uređaja. Zbog toga poželjno je zimi tijekom najhladnijeg perioda držati uređaj upaljen preko noći održavajući minimalnu sobnu temperaturu. Ovo olakšava dizanje temperature preko dana, rezultira boljim zagrijavanjem prostora te smanjuje potrošnju energije (kao kod povremenog aktiviranja uređaja).

  Što je R-32 i R-410A?

  R-32 i R-410A su tehnički mješoviti plinovi koji se koristi unutar sustava kao radna tvar, medij, za prijenos toplinske energije. Tendencija je u budućnosti prema R32 jer ima tri puta niži potencijal globalnog zatopljenja od R-410A istovremeno omogućavajući manji volumen radne tvari, a zadržavajući i dalje visoku učinkovitost.

  Što su SEER/SCOOP?

  Sezonska učinkovitost odraz je prave potrošnje energije dizalice topline ili klimatizacijskog uređaja SEER vrijednost se izračunava koa godišnji zahtjev za hlađenjem podijeljen s ukupnom godišnjom potrošnjom električne energije za hlađenje, a SCOP vrijednost dijeljenjem referentnog godišnjeg zahtjeva za grijanje. Kako bi se dao jasan i pouzdan pokazatelj njihove energetske učinkovitosti, u obzir se uzima fluktuacija temperature i razdoblja mirovanja za cijelu sezonu grijanja. 

  Što je inverterska tehnologija?

  Kao nastojanje da se poboljša rad klima uređaja pri niskim temperaturama nastala je inverter tehnologija. To je klima uređaj sa elektronski upravljanim kompresorom što mu omogućuje da mijenja broj okretaja, a time i tlakove na kojima radi.

  Za razliku od klasične klime koja ima samo jednu brzinu rada kompresora, kod invertera imamo nekoliko snaga kojima radi pa kako se približuje zadanoj temperaturi tako smanjuje tlakove odnosno snagu grijanja. Ovo rezultira ekonomičnijim radom, manjim opterećenjem električnih instalacija i puno boljim radom u zimskim uvjetima. Na području Kvarnera inverterski modeli rade bez problema.

 • Dizalice topline
 • Što je to dizalica topline zrak-voda i kako funkcionira?

  Dizalice topline su uređaji koji koriste toplinu sadržanu u zraku kako bi zagrijali toplu vodu koja se koristi za grijanje i potrošnu toplu vodu. Zahvaljujući visokoj energetskoj učinkovitosti spadaju u obnovljive izvore energije te u pravilu osiguravaju COP viši od 4. Pojednostavljeno, dizalica topline može za svaki kW utrošene električne energije predati 4 kW toplinske energije. Zanimljivo, čak i pri temperaturama ispod 0°C može izvući toplinu iz okolnog zraka

  Sve dizalice topline zrak-voda izvlače toplinu iz okolnog zraka te ju putem izmjenjivača topline predaju vodi koja potom cirkulira pojedinim potrošačima sustava (podno grijanje, radijatori, ventilokonvektori, spremnik PTV) te prenosi toplinu na prostor. Sustav se sastoji od vanjske jedinice koja je vizualno identična onoj klasičnog klima uređaja te kojoj je zadatak da preuzme toplinu iz okolnog zraka te ju podigne do temperature koja je dovoljna za zagrijavanje interijera. Ta toplina se radnim medijem (R410a) prenosi do unutarnje jedinice izoliranim bakrenim cijevima gdje se u izmjenjivaču topline predaje vodi. Zagrijana voda odlazi do potrošača te zagrijava prostor.

  Proces rada dizalice topline može se podijeliti u četiri koraka: isparavanje, kompresija, uklapljivanje i ekspanzija: (Vaillant).

  Energetska učinkovitost koja se postiže ovim procesom iznimno je visoka, te primjerice pri vanjskoj temperaturi od +7°C COP (Coefficient of Performance) može iznositi čak 4,52, odnosno sustav za svaki kW električne energije koji utroši daje čak 4,52 kW toplinske energije. Naravno, s padom vanjske temperature, pada i učinkovitost sustava, no istovremeno raste s porastom vanjske temperature.

  Osim grijanja, dizalica topline sposobna je i hladiti prostor, ako su ugrađeni potrošači koji mogu hladiti prostor (ventilokonvektori).

  Što je terminološki ispravno – dizalica topline, toplinska pumpa ili toplinska crpka?

  Sva tri pojma se odnose na isti uređaj i koriste se u neformalnom govoru. Formalno terminološki je najispravnije koristiti pojam dizalice topline koji je uveo najveći hrvatski autoritet na području termodinamike, prof. dr.sc. Fran Bošnjaković u svojim hrvatskim izdanjima udžbenika „Nauka o toplini“.

 • Podna grijanja
 • Uzrokuje li podno grijanje veće stvaranje prašine?

  Ne, „kućna“ prašina se sastoji 70 % od mrtvih kožnih stanica tako da izbor grijanja ne utječe na njeno stvaranje. Razlog zašto nam se čini da se kod podnog grijanja na podu skuplja više prašine je u činjenici da nema kovitlanja zraka u prostoru (razlika tlakova, zbog manje razlike temperature, između stropa i poda je manja nego kod radijatorskog grijanja) pa se sva prašina taloži na podu što u konačnici čak olakšava kućne poslove.

  Nekad su gubici topline bili puno veći zbog loše stolarije pa je podno grijanje radilo sa većim radnim temperaturama (do 50 °C) što je uzrokovalo veće kovitlanje zraka zbog veće razlike u temperaturi pa razmjerno tome i tlaku između podova i zidova/stropova.

  Može li se parket koristiti kao podloga?

  Apsolutno i to sve vrste parketa. Važno je jedino da je parket pravilno osušen na 8-9% vlage. Podno grijanje se najbolje kombinira s parketom debljine do 15 mm . Važno je prilikom projektiranja uzeti u obzir da se stavlja takav parket i sustav će funkcionirati. Također postoji još nekoliko pravila kojih se parketar mora pridržavati zbog postizanja bolje provodljivosti topline i sprječavanja stvaranja fuga između dasaka.

  Je li podno grijanje nezdravo za noge (pojačane vene)?

  Nije. Podno grijanje se projektira tako da temperatura poda nikad ne prelazi 29 °C, a u kupaonici 33 °C. To su temperature tla u proljeće, odnosno ljeti, a tada hodamo u tenisicama i temperatura okoline stopala bude 37 °C, bez posljedica. To su idealne temperature.

  Nekad su gubici topline bili puno veći zbog loše stolarije pa je podno grijanje radilo sa većim radnim temperaturama (do 50 °C) što je naravno bilo nezdravo.

  Koje su temperature polaznog voda?

  Kroz cijevi podnog grijanja struji voda maksimalne temperature 30-45 °C. Što su cijevi gušće položene to je potrebna manja temperatura radnog medija te se uložena investicija brže vraća kroz uštedu potrošene energije.

  Koji izvori topline su pogodni za podno grijanje?

  Svi izvori topline su odgovarajući, a kako se radi o niskotemperaturnom sustavu grijanja, idealno je za kondenzacijske kotlove (plin) ili obnovljive izvore energije (solarni kolektori i dizalica topline).

  Što je električno podno grijanje i prednosti u odnosu na vodeno podno grijanje?

  Za razliku od klasičnog, s cijevima kroz koje struji topla voda, električno podno grijanje se sastoji od mreže elektrootpornih vodiča. Prolaskom struje zagrijavaju se i odašilju toplinu. Pogodni su za male kvadrature (kupaonica, WC, soba).

  Može li podno grijanje po ljeti „postati“ podno hlađenje?

  Može ako je izvor topline dizalica topline koja ima mogućnost rashladnog učina. Kroz sustav će umjesto tople vode strujati hladna voda u režimu 16-19 °C. Međutim osjećaj hladnog poda na noge je neugodan čak i u vrućim ljetnim mjesecima pa se iz iskustvenih razloga ne preporuča.

 • Ventilacija
 • Koja je razlika između pojmova ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije? (Recknagel + priručnik za vent i klim)

  Pod pojmom klimatizacija se podrazumijevaju procesi pripreme i distribucije zraka kako bi se postigla ugodnost, odnosno zadovoljili tehnološki zahtjevi radnog procesa. Pritom se sustavno djeluje na sve četiri termodinamičke funkcije: grijanje, hlađenje, ovlaživanje i sušenje.

  Ako sustav zadovoljava samo dva ili tri kriterija, govorimo o djelomičnoj klimatizaciji, a ako zadovoljava samo jedan ili nijedan to se naziva ventilacija.

  Svejedno, u svakodnevnom govoru izraz klimatizacija se koristi samo za hlađenje zraka u prostoru dok se svi ostali parametri drugačije ostvaruju.

  Zašto ventilirati kuće/poslovne prostore?

  Dobra ventilacija je bitna za održavanje kvalitete zraka i otklanjanje viška vlage u Vašem prostoru proizvedene svakodnevnim aktivnostima (kuhanje, pranje, disanje, ispušni plinovi iz kamina, štednjaka). Prekomjerna količina vlage prijeti našem zdravlju i vodi ka stvaranju gljivica  i plijesni te prijeti oštećenjima strukturi zgrade.

  U novogradnji kuće postaju sve više hermetički zatvorene kako bi lakše zadržavale toplinu, a bolja nepropusnost onemogućuje prirodnu ventilaciju zraka. Prozračivati kuću stvaranjem propuha nije isto što i mehanička ventilacija. Kućni ventilacijski sistemi kontinuirano dovode filtrirani zrak u Vaš dom mogu osigurati adekvatnu izmjenu zraka bez obzira na vremenske uvjete i bez potrebe za otvaranjem prozora i vrata.

  U kojoj fazi gradnje instalirati ventilacijski sustav?

  Bilo da se radi o novogradnji ili rekonstrukciji građevine, sustav može biti instaliran u bilo kojoj fazi, u bilo koje doba godine. Sama instalacija je brza i jednostavna.

  Koje su vrste ventilacijskih sustava?

  Osnovna podjela je na centraliziran i decentraliziran sustav.

  U decentraliziranom sustavu ventilacije nema provlačenja ventilacijskih cijevi između prostorija nego ventilatori odvajaju iskorišteni zrak preko ventilacijskih otvora ili izravno kroz vanjski zid. Kroz zidne ulazne jedinice u prostorije ulazi svježi zrak. Vratne ili druge ventilacijske rešetke omogućavaju protok zraka između prostorija.

  U centraliziranom ventilacijskom sustavu iskorišteni zrak se odvodi preko sistema ventilacijskih cijevi u svakoj prostoriji, koje su povezane s centralnim ventilatorom. Svježi zrak ulazi isto kao i kod nepovezane ventilacije.

  Koja je preporučena izmjena zraka?

  Dovod svježeg zraka:

  • Dječja soba 25-35 m^3/h
  • Spavaća soba 40-50 mˇ3/h
  • Dnevni boravak 40-60 mˇ3/h
  • Ured po osobi 25-30 m^3/h

  Odvod iskorištenog zraka:

  • Kuhinja 30-50 m^3/h
  • Kupaonica 30-50 m^3/h
  • WC 20-40 m^3/h

  Količina nastanka vlage u kućanstvu s četiri člana:

  • Disanje 4-5 l
  • Biljke 2-3
  • Kuhanje 2-3
  • Tuš/kada 2-3
  • UKUPNO 10-14 l
  Koja je p prirodna izmjena zraka (recknagel)

  Gruba orijentacija za broj kompletne izmjene zraka kod prirodne ventilacije:

  • Prozori i vrata zatvoreni        0-0,2  h^-1
  • Prozor otvoren na V              0,3-3 h^-1
  • Prozor poluotvoren                2-10 h^-1
  • Prozor potpuno otvoren         5-15 h^-1
  • Prozori i vrata potpuno otvoreni (propuh) do 40 h^-

  S obzirom da higijenski definirana minimalna količina izmjena zraka iznosi 0,6-0,8 h^-1, ona se kod prirodne ventilacije, vidljivo iz priloženog, brzo prekorači što po zimi dovodi do povećanih toplinskih gubitaka.

 • Solarni kolektori
 • Gdje postaviti solarne kolektore?

  Kolektori se najčešće postavljaju na krov, koji može biti kosi ili ravan. Postaviti se mogu i u blizini objekta, na nadstrešnicu ili u dvorište. Važno je da krov može izdržati težinu kolektora.

  Ne treba zaboraviti na smještaj spremnika topline (u kojem se skuplja topla radna tekućina iz kolektora), ukoliko se ne koristi već postojeći spremnik

  Možemo li se grijati zimi solarnim kolektorima?

  Moguće je, ali je uvijek potrebno imati alternativni izvor grijanja da ne bi ovisili o vremenskim uvjetima.

  Zimi imamo oko 5 puta manje sunca, a potrebna energija za grijanjem je 5-6 puta veća nego za zagrijavanje tople sanitarne vode zato zimi trebamo imati vrlo veliku površinu kolektora i velike toplinske spremnike. To najčešće postavlja pitanje opravdanosti ulaganja kao i predimenzioniranosti sustava ljeti.

  Zašto je nužan dodatni sustav grijanja?

  Solarnim sustavom ponajprije štedimo energiju za zagrijavanje tople, sanitarne vode. On ljeti stvara puno tople vode, a zimi naravno manje. Ako imamo dulji period bez sunca, nećemo imati dosta tople vode. Tada se aktivira dogrijavanje iz drugog sustava (biomasa, plin, lož-ulje, dizalice topline,… često se dogrijavanje vrši strujnim grijačem unutar spremnika topline, u noćnoj – jeftinijoj tarifi.
  Povećanjem broja kolektora, zimi ćemo imati bolju situaciju i možda zadovoljiti sve potrebe za toplom vodom. Ako grijemo kuću, sam solarni sustav vjerojatno neće moći dati dovoljno topline, već opet moramo dogrijavati.

  Solarni sustav s najčešće nadogradi na već postojeći sustav grijanja

  Zašto lokacija kuće ima utjecaja na investiciju u solarne sustave?

  Ukoliko je kuća u primorskoj Hrvatskoj, imati ćemo više sunca tijekom godine. S obzirom da je taj dio Hrvatske i topliji od kontinentalnog dijela, bit će potrebno i manje kolektora. Cijela investicija će se tamo brže isplatiti.

  Mikrolokacija također utječe. Ukoliko imamo orijentaciju prema jugu, ako nam raslinje, teren ili okolne zgrade na rade sjenu, uspjeti ćemo iskoristiti više sunčeve energije s manje kolektora i opet brže isplatiti uloženo.

  Koja je razlika između cjevastih i pločastih kolektora?

  Prednost pločastih kolektora je niža cijena, a cjevastih (vakuumskih) što imaju veću efikasnost u hladnijem periodu. Odabir tipa kolektora se radi na osnovu situacije kod korisnika, odnosno projekta.

  Pogrešno je unaprijed se odlučiti za određeni tip, ne sagledavajući potrebe korisnika i njegovu mikrolokaciju. Rezultat lošeg odabira može biti nepotrebno velika investicija.

  U pravilu se pločasti kolektori češće ugrađuju u primorskoj hrvatskoj, a vakumski u kontinentalnoj.

 • Zračne zavjese
 • Što su to zračne zavjese?

  Ovi uređaji kreiraju zračnu barijeru između dvije temperature. Zračne zavjese rade tako da ugrađenim ventilatorom kreiraju vrtložnu struju pod proizvoljnim kutom koja se suprotstavlja struji vanjskoga zraka tako da joj spriječi ulaz u prostoriju. Ne dozvoljavaju ulaz prašine, dima i kukaca  izvana te čuvaju temperaturu prostorije na čijem su otvoru. 

  U pravilu se ugrađuju na unutrašnji zid u slučaju grijanja te vanjski pri hlađenju prostora, zračne zavjese ne umanjuju vidljivost svojim djelovanjem i time osiguravaju sigurnost ljudi, robe i opreme u prostoru.

 • VRV/VRF
 • Koja je razlika između VRV i VRF sustava?

  Radi se o dva različita termina za isti tip HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija) tehnologije.

  Prvi VRV HVAC sustav je stvoren od strane Daikina te zato zadržava isključivo pravo na korištenje naziva VRV (Variable Refrigerent Volumen ili varijabilni volumen radne tvari), a svi ostali proizvođači koriste naziv VRF (Variable Refrigerent Flow ili varijabilni tok radnog medija).

  Što je to VRF sustav i kako funckionira?

  VRV/VRF je najsofisticiranija tehnologija za klimatizacijske sisteme, a temelji se na nekoliko principa:

  • Jedna radna tvar – radna tvar je jedini medij za prijenos energije u sistemu za razliku od običnih klimatizacijskih sustava gdje se radna tvar koristi za grijanje / hlađenje vode koja kruži kroz cijeli sistem
  • Inverterski kompresor omogućuje smanjenu potrošnju energije zbog djelomičnog opterećenja u grijanju i hlađenju
  • Više unutarnjih jedinica spojenih serijski u jednom krugu
  • Mogućnost modularne nadogradnje – praktično kod velikih objekata koji se grade u fazama                 

  Tipični VRV/VRF sistem se sastoji od jedne vanjske jedinice koja u sebi ima jedan ili više spojenih kompresora, bakrenog cijevnog razvoda i račvi kojima se serijski povezuju unutarnje jedinice sa vanjskom te automatske regulacije.

  Automatika se sastoji od dva kabela koji umrežavaju sve unutarnje jedinice sa vanjskom, tvoreći zatvorenu mrežu . Što se tiče regulacije svaka pojedina unutarnja jedinica ima vlastitu moćnost kontrole preko zidnog termostata ili bežično (preko interneta ili mobitela) ili preko jedne glavne upravljačke ploče.

  Princip rada je sljedeći, kad korisnik uključi jednu unutarnju jedincu, vanjska jedinica počinje raditi. Prvo uspoređuje vanjske uvjete (temperaturu) sa potrebama unutarnjeg prostora te pokreće kompresor da radi sa točno izračunatom snagom potrebnom da zadovolji tražene uvjete. Kad se još jedna unutarnja jedinca upali, vanjska jedinica iznova prekalkulira sve zahtjeve unutarnjih jedinica te pojačava snagu do potrebne razine.

 • Regulacija
 • Zašto je regulacija sustava grijanja važna?

  Zahvaljujući pravilnoj regulaciji troškovi grijanja mogu biti znatno smanjeni. Uzimajući u obzir da smanjenjem 1 °C godišnje se može uštedjeti oko 5-7 % je dovoljno da razmislimo o izboru regulacije.

  Zašto je regulacija protoka bitna?

  Cirkulacija vode je često nejednolika što uzrokuje da su pojedini dijelovi sustav zagrijavani prebrzo i previše, dok se ostatak sustava sporo zagrijava ili se uopće ne uspije zagrijati. To se može spriječiti instaliranjem jačih pumpi što uzrokuje povećanje diferencijalnog tlaka pa se javlja veća buka sustava i veću potrošnju električne energije.

  Što je diferencijalni tlak?

  Diferencijalni tlak je razlika između tlaka u polaznom i povratnom vodu. On se regulira ugradnjom diferencijalnog regulatora koji se sastoji od glavnog ventila ugrađenog na povratnu cijev i partner ventila na polaznoj cijevi međusobno povezanim kapilarnom cjevčicom. Princip rada je sljedeći: ukoliko diferencijalni tlak teži većem nego što je podešen tada  automatski balans ventil odmah reagira i održava razliku tlaka konstantnom..

 • Adijabatsko hlađenje